VALČEKOVANIE

Valčekovanie sa ukázalo po celé desaťročia, že ponúka obrovské ekonomické a technické výhody v oblastiach drsnosti Rz <10 um.

Valčekované leštené povrchy sa vyznačujú okrem iných parametrov:

 • Výborná drsnosť povrchu (Rz <1 um / Ra <0,1 um) alebo Vami definované drsnosti
 • Možnosť valčekovania až do tvrdosti 66HRc
 • Znížené trenie
 • Zvýšená odolnosť proti opotrebeniu
 • Zaoblený profil povrchu a zvýšenie tvrdosti povrchu cez mechanického spevnenie.

Valčekovanie poskytuje výhody:

 • Veľmi krátke primárne časy obrábania
 • Pre použitie na bežných alebo CNC sústruhoch
 • Kompletné obrábanie v jednom prostredí
 • Žiadne odstránenie materiálu, špony
 • Ľahká opakovateľnosť
 • Nízka spotreba chladenia, mazív
 • Nízke emisie hluku
 • Žiadne odchylky rozmerov skrz opotrebenia nástroja

Jedno-valčekové nástroje

Používané pre valčekovanie širokej škály zložitých obrysov a povrchov, ako sú konkávne zaoblenia a drážky, ako aj valcových a kužeľových vonkajších povrchov a otvorov.

Viac-valčekové nástroje

Vhodné na priebežné a slepé otvory, stupňovité otvory ako aj valcové vonkajšie povrchy, pre rovinné plochy, kužele a guľové plochy, pre hlboké valčekovanie zaoblení a skosení, alebo valčekovanie hlbokých veľkých závitov.

Hydrostatické nástroje

Určené na hlboké valčekovanie a ponúkajú valčekovaním komprimovať tie najzložitejšie kontúry a povrchy voľných tvarov. Pomocou týchto nástrojov opracujete napríklad piestové ventily, ventily a guľové čapy.

Hĺbkové valčekovanie

Hĺbkové valčekovanie vyvoláva zvyškové napätie tlaku v medzných vrstvách materiálu. Zároveň prostredníctvom plastického tvarovania je zvyšovaná únavová pevnosť a povrch je vyhladený.

Opracovanie valcov

OMEGA systém kombinuje plátkové obrábanie a valčekovanie pre obrábanie hydraulických valcov a vložiek valcov. Kým OMEGA Obrábacia hlava obrába vnútorný povrch valca na presnú veľkosť a tvar, ďalšia hlava valčekuje povrch.

Spracovanie dát

ToolScope zaisťuje bezproblémové sledovanie, nahrávanie a dokumentáciu všetkých relevantných parametrov počas všetkých typov valčekovania.

  Kompletný sortiment kovoobrábacích nástrojov, tepelných upínačov, meradiel a meracích prístrojov na nastavovanie nástrojov, zveráky a magnety. Poskytujeme technickú podporu pre návrh špeciálnych nástrojov, optimalizáciu výroby, školenia, výdajné automaty na nástroje, renovácia tvrdokovových nástrojov.

  Adresa

  TRIGON TOOLS s.r.o., J. Kozáčeka 1208/57, 960 01 Zvolen

  Telefón

  +421 911 213606

  E-mail

  info@trigon.sk

  TRIGON TOOLS Kalkulačka