UPÍNANIE

Pri upínaní obrobkov ponúkame široký rad produktov. Zveráky, bremenové magnety, upínacie magnety, magnetické stojany a iné pomôcky pre zvýšenie efektívnosti obrábania.

Zveráky

V našej ponuke je široká ponuka vysokopresných zverákov pre CNC stroje. Výber u mechanických, pneumatických alebo hydraulických zverákov, šírka čeľustí od 90 do 200mm, presnosť až 0.01 mm.

Magnety

Zjednodušujú a urýchľujú manipuláciu s obrobkom. Zdvíhacie bremenové magnety sú určené na prenášanie obrobkov pomocou žeriavu, upínacie slúžia na upínanie obrobku pri obrábaní.

  Kompletný sortiment kovoobrábacích nástrojov, tepelných upínačov, meradiel a meracích prístrojov na nastavovanie nástrojov, zveráky a magnety. Poskytujeme technickú podporu pre návrh špeciálnych nástrojov, optimalizáciu výroby, školenia, výdajné automaty na nástroje, renovácia tvrdokovových nástrojov.

  Adresa

  TRIGON TOOLS s.r.o., J. Kozáčeka 1208/57, 960 01 Zvolen

  Telefón

  +421 911 213606

  E-mail

  info@trigon.sk

  TRIGON TOOLS Kalkulačka